V <- TRUE; F <- FALSE
# ovvero:  V <- 1; F <- 0   ovvero, sotto C(1,1,1)
C <- function(P,Q,R) P & Q & R
C(V,V,V)