PUNTO DI PARTENZA / START POINT :    (5; 5)
1  (→)      2  ( ^ )      3  (←)      4  ( v )      5  ( /^ )     6  ( ^\ )     7  ( v/ )     8  ( \v )
Per vedere / to see  →      Riavvia / Restart           Per spostarti / To move :
A  (→)      B  ( ^ )      C  (←)      D  ( v )      E  ( /^ )     F  ( ^\ )     G  ( v/ )     H  ( \v )
Help